Эркектердин мээсинин 4-5%ы гана, ал эми аялдын мээсинин 7%ы активдүү иштейт

📌Стресс адамдын мээсин тез картайтат.

📌Адам жинденген учурда мээсине караганда тили бат иштеп калат.

📌Күлкү – кандагы канттын көлөмүн азайтат.

📌Адамдар түн ичинде көбүрөөк чынчыл болуп калышат.

📌Адам күлгөндө мээсинин 5 бөлүгү тең бирдей кызмат аткарат.

📌Адамдын колунун 50% күчү чыпалагында.

📌Адам бир кадам шилтегенде 200 булчуң ишке киришет.

📌Туз организмдин картайышын тездетет.

📌Сабиз көздүн чарчоосун эң тез жоёт.

📌Адамдын оорудан эң тез айыкчу денесинин бөлүгү-тили.

📌Шоколадды көп жеген адам инсульт менен аз ооруйт.

📌Эркектердин мээсинин 4-5%ы гана, ал эми аялдын мээсинин 7%ы активдүү иштейт.

📌Адамдын көзү бат окуганга караганда жай окуган учурда көбүрөөк чарчайт.

📌Колдун манжаларына салыштырмалуу адамдын эрини сезимтал келет.

📌Пияз туурап жатканда сагыз чайноо – көздөн жаш чыгарбайт.

📌Эркектерге караганда аялдарда таз болуп калуу коркунучу аз. Себеби, аялдардын чачы эркектердикине салыштырмалуу баш терисине эки миллиметрге терең жайгашкан.

📌Адамдын үнү сүйгөн адамы менен сүйлөшүп жатканда өзгөрүүгө учурайт.

📌Таптакыр тааныш эмес иш менен алектенүү – мээге эң жакшы көнүгүү болот.

📌Түш көрүп жатканда чүчкүрүүгө мүмкүн эмес.

📌Космостогу 1 секунд Жердеги 500 жылга барабар.

📌Мээнин иштөөсү күндүзгүгө салыштырмалуу түн ичинде жакшырат.

📌Мээбиздеги маалыматтын 80% биз көзүбүз аркылуу алабыз.

📌Эгерде адамдын кол жазмасы ар түрдүү болсо, бул анын чыгармачылыкка жакын экенинен кабар берет.

Интернетте Ак Маралым баракчасынан алынды