Видео: Манасчы Дөөлөттүн рекорду – 14 саат, 27 мүнөт, 51 секунд. А руханий рекорду – баа жеткис

292

Байыркы ата-бабалырыбыздан, легендарлуу Ырамандын Ырчуулдан башталып, беш жүз жыл мурда жашап өткөн кара жаак Токтогул-ырчы улаган, андан кийин Келдибек, Тыныбек, Балыкооз, Найманбай, Чоюке, Сагымбай, Жаңыбай, Саякбайдай алптардан калган улуу руханий мурасыбыз “Манасты” тыным албай, наар сызбай, солк этип бир ирээт кыймылдабай айтып, Гиннесстин рекорддор китебине киргизүү аракетин жасаган манасчы Дөөлөт Сыдыков, кыргыз эли кыйналып, каржалып турган учурда аябагандай чоң дем, кубат, руханий азык берди, деп эсептеп жатышат, кечээ таң заардан караңгы түн киргенге чейин Ала-Тоо аянтында, кыргыз аэдинин теңдешсиз дастанды даңазалаганын, https://www.youtube.com/embed/YK4ZlgnXMlo.