Баланын өткөөл курагында ата-эне эмнеге маани бериши керек? Пайдалуу кеңеш

Баланын келечеги үчүн өткөөл курак жагымсыз окуяларсыз, жакшы болушу маанилүү.

Адистин айтымында, бул мезгилде баланын дүйнөгө көз карашы калыптанат.

“Өспүрүм курак дегенде эле көпчүлүк ата-энеде тынчсыздануу сезими пайда болот. Мында кабатыр болууга негиз жок. Тескерисинче, бул учур жаш баланын инсан катары калыптанышына чоң таасирин берет. Дүйнөгө жана баалуулуктарга көз карашы дал ушул учурда түптөлөт. Өспүрүмдүн бул мезгилден оюндагыдай, тагыраагы, жакшы өтүшүнө айланасындагы адамдардын салымы чоң. Бала өзүн чоң киши сезгени менен баары бир ата-эненин камкордугуна, көзөмөлүнө жана жардамына муктаж. Өткөөл куракка чейин ал үчүн ата-эне жана мугалимдин бедели жогору. Мындан кийин чөйрөсү кеңейип, дагы бир тепкичке көтөрүлөт. Ал эми бийиктеген сайын көбүрөөк нерсени көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт эмеспи”, — деди психолог.