Көчөдө “өлүп” калган актерго жолбун ит жардамга келди

Турцияда көчөдөгү жолбун ит “өлүп” бараткан актерго жардамга келди. Актер тасмага тартылып жаткан учурда өлүп бараткан адамдын ролун ойноп, жерге жыгылып, кыймылсыз жатып калыш керек болчу. Ролду ойноп жаткан  актер жерге кыймылсыз жатып калган кезде ары жакта  карап турган жолбун ит  анын жанына келип, мойнун коюп, ага жардам бергиси  келгенин көрүшкөн. Качан гана актер  кыймылдап, дем алганын көргөндө гана ит басып кеткен. Азыр ага жардамга келген итке актер ыраазы блоуп, аны багып алууну көздөп жатат.