Кыргыздын патриоту кандай болоорун көргүлө (видео)

Интернет желесине накта кыргыз патриотунун рэпи чыкты. Рэптин сөздөрү мен кыргызмын дегендердин көкүрөгүнө кадимки кыт куйгандай уюй түшөт.