Кыргыз Республикасынын Баатыры, драматург Бексултан Жакиев дүйнөдөн өттү

“Атанын тагдыры” деген, өткөн кылымдын алтымышынчы жылдарында тоолук элдин көркөм-чыгармачылык тармагында нукура маданий окуяга айланган биринчи пьесасы менен эле 24 жаштагы жаш автор кыргыз-совет драматургиясына өтө таланттуу автор келип кошулганын айгинелеген. Муратбек Рыскулов (Акылбек), Даркүл Күйүкова (Оңолкан) сыяктуу улуу артисттер, Искра Райымкуловадай (Жеңишбек) кайталангыс таланттар ойношкон, залкар режиссер Жалил Абдыкадыровдун коюусунда ишке ашкан, кыргыз сахна өнөрүнүн тарыхына түбөлүк кирген бул драмадан тартып, автордун ар бир жазган пьесасында кыргыздын улуттук драматургиясы менен театр өнөрүндө Миңжашар менен Макечал (“Алтын аяк”), Тилек менен Зейнеп (Күттүргөн жаз да келээр”), Карыя менен Камбаркан (“Саадак какты”), Ата (“Жүрөлүчү жүрөк оорутпай”) сыяктуу эстен кеткис образдардын бүтүндөй бир галереясы жаралган.

Искра Райымкулова – Жеңишбек

Көрөңгүсү өтө күчтүү бул драмалык образдар, улуттук сахнанын нукура устаттары Советбек Жумадылов (Маке чал), Жамал Сейдакматова (Зейнеп), Асылбек Өзүбеков (Тилек, Камбаркан), Сатыбалды Далбаев (Ата) жана башка таланттардын чыгармачылык таржымалында аябагандай маанилүү роль ойношкон.

Устат дүйнөдөн кайтты… Бирок, бизге каниет бергени – анын таланттуу жазылган чыгармаларынын өмүрү уланып жатканында…

Редакциябыз маркумдун үй-бүлөсүнө, жакын туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.