Кишиникиндей акылы бар балык (видео)

367

Тим эле атайы үйрөтүп койгонсуп, бир балык башын суудан чыгарып алып, түтүктөн аккан сууну ичип атат, кадимкидей эле. Таң каласың…